Despre noi

Organizaţia non-profit Românul a apărut din dorinţa înfiinţării unei platforme menită să unească comunitatea românească din statul Connecticut, iar mai apoi a comunităţilor româneşti din nord-estul Statelor Unite ale Americii. Scopul nostru este să consolidăm potenţialul spiritual şi economic al comunităţii româneşti, şi prin asta, să contribuim la integrarea membrilor ei în societatea americană.

Crearea organizaţiei Românul s-a impus şi din nevoia ca românii să fie reprezentaţi mai bine în relaţiile cu organismele guvernamentale, cu presa, şi alte organizaţii americane. Este în aceeaşi măsură important să întărim relaţiile dintre membrii comunităţii, prin iniţierea de diferite activităţi, prin ajutor reciproc, prin înlăturarea oricăror încercări de dezbinare.

Nu în ultimul rând, Românul există din nevoia membrilor comunităţii româneşti de a-şi păstra şi promova valorile naţionale, şi a patrimoniului nostru cultural şi spiritual. Acest fapt nu îngreunează integrarea comunităţii româneşti în societatea americană, dimpotrivă, ajută la îmbogăţirea vieţii societăţii americane prin aportul avuţiei culturale şi spirituale imense de care dispune naţiunea română, acumulată de-a lungul istoriei. Integrarea în comunitatea americană nu presupune, aşadar, uitarea originilor.

Organizaţia Românul va oferi membrilor săi un sprijin informaţional adecvat, va aduce la cunoştinţa membrilor comunităţii programul activităţilor sale, va răspunde solicitărilor şi va da curs propunerilor menite să consolideze locul şi rolul nostru comun în viaţa socială şi economică americană.

Vă îndemnăm să adăugaţi pasiunea şi dinamismul dumneavoastră pentru cauza Românul, eforturilor noastre.

Vă mulţumim!

Membrii Consiliului de Administraţie