Consiliul de administraţie

Românul este o organizaţie non-profit cu membri (membership organization), condusă de o echipă de 9 (nouă) voluntari.
Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi cu idei şi sugestii care să ajute la dezvoltarea comunității. Vă mulţumim!

 • Ionel Dragoș Hau, Președinte, Secretar
 • Silviu Lupsa, Vicepreședinte
 • Antonia Baroga, Contabil
 • Radu Radulescu, Trezorier
 • Catalin Constantinescu, Consilier
 • Sorin Todeasa, Consilier
 • Marian Anton, Consilier
 • Constantin Vulpescu, Consilier
 • Mirela Panaitisor, Consilier

Responsabilităţile consilierilor (ale membrilor consiliului de administraţie):

 • Înţelegerea şi aplicarea misiunii organizaţiei Românul, a regulamentului ei de funcţionare (Bylaws) şi a regulilor interne;
 • Stabilirea strategiilor şi a valorilor organizaţiei Românul, prin supravegherea şi dezvoltarea periodică a unui “plan strategic” şi prin stabilirea metodelor care să ducă la îndeplinirea lui;
 • Contribuirea la sănătatea financiară a organizaţiei Românul, prin supraveghere fiscală şi prin dezvoltarea resurselor organizaţiei;
 • Participarea la şedinţele consiliului de administraţie şi la alte activităţi concepute pentru sporirea cunoştinţelor şi a experienţei consilierilor;
 • Evitarea conflictelor de interes dintre viaţa personală sau interesele de afaceri, şi îndatoririle faţă de organizaţie;
 • Menţinerea confidenţialităţii informaţiilor organizaţiei;
 • Reprezentarea organizaţiei Românul în comunitate, astfel încât să conducă la sprijinirea şi protejarea misiunii organizaţiei.

Responsibilităţile legale ale consiliului de administraţie:

 • Îndatorirea de atenţie (Duty of Care), reprezintă responsabilitatea pe care o persoană rezonabilă, prudentă, o exercită prin atenţia oferită în situaţii similare şi într-o poziţie similară.
 • Îndatorirea de devotament (Duty of Loyalty), reprezintă standardul de loialitate; un membru al consiliului de administraţie trebuie să dovedească loialitate fermă faţă de organizaţie, atunci când ia decizii care afectează organizaţia.
 • Îndatorirea de supunere (Duty of Obedience), reprezintă responsabilitatea membrilor consiliului de administraţie de a se supune misiunii organizaţiei. Acestora nu le este permis să acţioneze într-o manieră incompatibilă cu misiunea şi obiectivele organizaţiei.