Înscriere

Puteţi contribui în diverse moduri la succesul organizaţiei, de la donaţii materiale până la a vă oferi timpul în activităţile organizaţiei, dar a deveni membru cu drept de vot în cadrul organizaţiei este cea mai importantă contribuţie, participarea dvs. asigurând îndeplinirea misiunii organizaţiei Românul, de a consolida forțele comunității românești. Pentru a deveni membru, citiți misiunea și obiectivele organizației, completaţi formularul, selectați ”I AGREE” (”Sunt de acord”) și apoi trimiteți formularul.
Cotizațiile membrilor organizației sunt scutite de taxe federale (sunt „tax exempt”).

urmați cursurile unei instituții de învățământ ?
Sunt de acord cu prevederile ”Regulamentului de funcționare” al organizației Românul (BYLAWS): ARTICOLUL II - MISIUNEA ȘI SCOPUL - 2.01. Scopul și misiunea pentru care această organizație a fost concepută este sprijinirea comunităţii româneşti din nord-estul Statelor Unite ale Americii, pentru o integrare plenară în societatea americană, păstrându-şi în acelaşi timp valorile naţionale, culturale şi spirituale. ARTICOLUL III - CALITATEA DE MEMBRU - 3.01. Eligibilitatea: Calitatea de membru al acestei organizații poate fi conferită tuturor persoanelor de origine română, care își pot dovedi originile românești prin documente emise de autoritățile române, sau la recomandarea scrisă a cel puțin doi membri ai organizației. Calitatea de membru este acordată după completarea și primirea unei cereri de adeziune care specifică adeziunea aplicantului la misiunea și obiectivele organizației, precum și după primirea cotizației anuale. 3.02. Cotizația anuală: Cotizația anuală pentru membrii cu drept de vot este stabilită de Consiliul de administrație. 3.03. Dreptul de vot: Fiecare membru care a plătit cotizația anuală este un membru cu drept de vot. Exceptând proviziuni contrare din ”Regulamentul de funcționare”, fiecare membru este îndreptățit la un vot pentru fiecare chestiune asupra căreia membrii organizației au drept de vot. Orice membru cu drept de vot care nu reușește să plătească cotizația anuală, își sistează astfel dreptul de vot, dar poate redobândi dreptul de vot după plata integrală a cotizației anuale pentru anul în curs.

Dacă doriți să completați de mână formularul de înscriere, imprimați fișierul de mai jos, și trimiteți formularul completat împreună cu un check pentru ”Românul Corp.”, reprezentând valoarea cotizației anuale ($25 pentru studenți până la 25 de ani, $25 pentru seniori de la 60 de ani, sau $50 – cotizația individuală pentru restul cazurilor), la adresa: Românul Corp, P.O. Box 1483, Fairfield, CT 06825

Membership_Application